PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring beschrijft de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Uw privacy is van het grootste belang voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.


1. Welke gegevens verwerken wij?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (bijvoorbeeld welke links u aanklikt op de website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt, …).

Daarnaast verwerken wij ook identiteitsgegevens, wanneer ingevuld in ons contactformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer), met als doel u te antwoorden op uw contact en een afspraak in ons salon te kunnen inplannen.

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


2. Hoe bekomen wij deze gegevens?

Via cookies (zie verder onder 'cookiebeleid') vergaren wij technische informatie en informatie over uw browsegedrag. Bij het invullen van ons contactformulier bekomen wij de ingevulde contactgegevens om verder met u te kunnen communiceren.


3. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de website.

Uw contactgegevens gebruiken we om verdere communicatie te garanderen om onder meer afspraken in ons salon te kunnen inplannen.

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw contactgegevens mogen we verwerken om u van antwoord op uw vraag te kunnen voorzien of om uw vraag in te willigen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van u vragen. Vaak dienen wij als onderneming uw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.


4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen.


5. Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op basis van artikel 6.1 van de AVG/GDPR wetgeving, heeft u als klant te allen tijde het recht op inzage van uw gegevens, evenals het recht om fouten te laten corrigeren of uw gegevens te laten verwijderen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


6. Klachten

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte voor de bevoegde administratieve en gerechtelijke instanties, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat een verwerking van op u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om een klacht in te dienen, kunt u een aanvraag richten tot:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be


7. Verwerkingsverantwoordelijke

Salon Vandeputte
Kouterweg 78
8870 Izegem


COOKIEVERKLARING

Deze website maakt gebruik van cookies, zo verbeteren we uw surfervaring. Cookies laten onze website beter functioneren en stemmen deze af naar uw voorkeuren. Als u verder surft, geeft u ons toelating cookies te gebruiken.

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om geplaatste cookies te verwijderen van uw harde schijf. U kan cookies ook op voorhand afwijzen, of u kan aangeven dat u een waarschuwing wenst te ontvangen alvorens deze worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert mogelijks het correct functioneren van onze website.

Neem contact op met ons bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze cookieverklaring via:
Salon Vandeputte
Kouterweg 78
8870 Izegem
051/31.68.47
lisa@salonvandeputte.be